cropped-LogoColorTextBelow.png

Otoskopia

Badanie polegające na ocenie ucha zewnętrznego oraz błony bembenkowej – ich kondycji w danym dniu. Bezbolesne i bezpieczne dla pacjenta.

Audiometria Tonalna

Jest to badanie, które w sposób bezbolesny i nieinwazyjny pozwala określić w jakiej kondycji jest nasze ucho. Można je wykonywać wielokrotnie.

Opisuje i odzwierciadla indywidualny poziom słyszenia każdego ucha w szerokiej skali częstotliwości.

Na jego podstawie można dowiedzieć się jak musi być głośno, żeby pacjent usłyszał dany dźwięk na dwóch rożnych drogach słyszenia; powietrznej i kostnej. Obliczyć procent utraty słuchu u danej osoby lub określić rodzaj niedosłuchu. Wymaga współpracy pacjenta, co ogranicza możliwości wykonania u dzieci poniżej 5 roku życia.

Próg dyskomfortu

Badanie oceniające próg nadwrażliwości słuchowej w wybranym zakresie częstotliwości. Niezbędne przy stwierdzonym niedosłuchu, wykonywane jednorazowo pomaga w prawidłowym dobraniu ewentualnego aparatu słuchowego.

Audiometria Słowna

Badanie nieinwazyjne określające słyszenie i rozumienie słów. Pozwala na rozpoznanie rodzaju niedosłuchu. Polega na wysłuchaniu i powtórzeniu słów przez pacjenta.

Audiometria Impedancyjna

Zawiera w sobie dwa badania, pozwalające określić stan błony bębenkowej oraz odruchów mięśnia strzemiączkowego. Jest przydatne do rozpoznania między innymi w przeroście trzeciego migdałka, zapaleniu ucha środkowego, otosklerozie czy ocenie sprawności trąbki słuchowej. Można je wykonywać wielokrotnie . Nie wymaga współpracy pacjenta jest badaniem obiektywnym.

Charakter szumu usznego

Indywidualna ocena szumu występującego w uchu pacjenta. Polega na porównaniu własnego szumu z minimalnie wyczuwanym szumem słyszanym w słuchawce. Pozwala na lepszą diagnozę przyczyny występowania szumu poprzez określenie parametrów takich jak natężenie i częstotliwość szumu.

Próba Fowlera

Badanie umożliwiające określenie miejsca uszkodzenia słuchu i objawu wyrównania głośności dźwięków w obydwu uszach jednocześnie. Może być wykonane pod warunkiem różnicy poziomu progu słyszenia między uszami co najmniej o 30 dB.

Próba Stangera

Próba umożliwiająca wykrycie specyficznych uszkodzeń słuchu. Pozwala zdiagnozować wady trudne do wychwycenia w podstawowych badaniach. Jest nieinwazyjna i wymaga współpracy z pacjentem.

Próba Si Si

Próba oceniająca objaw wyrównania głośności (OWG). Szybki sposób diagnozowania wielu chorób drogi słuchowej jak i neurologicznych zmian. Bezbolesne wysłuchanie cichych zmian na tle ciągłego wyraźnego dźwięku. Niezbędna współpraca pacjenta z wykonawcą.

Badania psychoakustyczne – Akumetria

Badanie stroikowe różnymi testami. Polega na przyłożeniu stroików dźwiękowych w okolice głowy pacjenta w zależności od wykonywanego testu. Pozwalające na szerszą diagnostykę pacjenta.

Decay Test

Ocena męczliwości mięśnia strzemiączkowego. Pomagająca w ocenie zmęczenia słuchowego spowodowanego długotrwałym przebywaniem pacjenta w hałasie np. głośnej pracy. Badanie bezbolesne wymagające współpracy pacjenta z wykonującym.

Ocena centralnego uszkodzenia słuchu

Wykonując badanie audiometria tonalną i słowną można ocenić ewentualne uszkodzenie słuchu znajdujące się powyżej ucha wewnętrznego tak zwanego uszkodzenia centralnego. Badania są bezbolesne i podlegają ocenie doświadczonej kadrze medycznej.

Dopasowanie aparatu słuchowego

Proces dla każdego pacjenta dostosowany indywidualnie.

Pobieranie wycisku

Zabieg potrzebny przy niektórych metodach protezowania aparatem słuchowym. Polega na chwilowym i bezpiecznym wprowadzeniu masy do przewodu zewnętrznego ucha. Po zastygnięciu następuje wyjęcie wycisku.

wykres

wykres2